Політика конфіденційності JUL

в редакції від 01.06.2022 року

Ця Політика конфіденційності визначає загальні умови обробки та захисту персональних даних Користувачів, які збираються в процесі використання Сайту та замовлення (покупки) ними товару, що реалізується (продається) Продавцем – фізичною особою-підприємцем  Ткачук Галина Володимирівна  (РНОКПП 2700611989)

1. Загальні положення

1.1. Перед заповненням спеціальної форми на Сайті та (або) здійсненням оплати товарів, доступних на Сайті, Користувач зобов’язаний ознайомитись з положеннями цієї Політики конфіденційності та надати свою однозначну згоду на обробку своїх персональних даних.

1.2. Згода Користувача на обробку його персональних даних надається в електронній формі, шляхом проставлення відмітки напроти відповідного пункту під час заповнення спеціальної форми на Сайті. Згода Користувача на обробку його персональних даних може виражатись у конклюдентних діях, зокрема у продовженні використання Сайту після того, як Користувач повинен був ознайомитись із цією Політикою конфіденційності.

1.3. Користувач повинен негайно припинити використання Сайту, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.4. Володільцем та розпорядником персональних даних відповідно до цієї Політики конфіденційності є фізична особа-підприємець  Ткачук Галина Володимирівна (РНОКПП 2700611989) 

2. Визначення понять і їх тлумачення

2.1. Терміни та поняття, що використовуються у цій Політиці конфіденційності, вживаються у значеннях наведених нижче:

Сайт –  сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп’ютерних програм), що пов’язані між собою, містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://jul.ua.

Користувач – фізична особа, яка використовує Сайт та (або) здійснює замовлення (покупку) товару, що реалізується Продавцем.

Продавець – фізична особа-підприємець Ткачук Галина Володимирівна (РНОКПП 2700611989), яка є володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів.

2.2. Заголовки у цій Політиці конфіденційності наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Політики конфіденційності.

2.3. У випадку, якщо у цій Політиці конфіденційності використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Політики конфіденційності, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цієї Політики. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із правил розуміння таких термінів та понять в мережі інтернет.

 3. Збір персональних даних та іншої інформації.

3.1. Під час використання сайту може збиратися така інформація про Користувача:

– ім’я та прізвище;

– номер телефону;

– електронна пошта;

– адреса та інформація про відділення оператора поштового зв’язку, вказана Користувачем під час замовлення товару.

3.2. Окрім вказаної вище інформації також може збиратися інформація, отримана під час використання сайту:

– файли Cookies;

– IP-адреса Користувача;

– поведінка Користувача на Сайті.

3.3. Продавець може автоматично збирати неособисту інформацію Користувача, тобто таку що не дає можливості прямо чи опосередковано ідентифікувати Користувача, зокрема про тип браузера Користувача, або інформацію про сайт, з якого Користувач перейшов на Сайт.

4. Мета обробки та строки зберігання персональних даних.

4.1. Продавець збирає інформацію про ім’я та прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, адресу та інформацію про відділення оператора поштового зв’язку, вказану Користувачем під час замовлення товару, з метою організації та реалізації співпраці між нами, а саме для ідентифікації замовлень, їх опрацюванню та доставки.

Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту оформлення останнього замовлення на сайті.

4.2. Продавець збирає інформацію про електронну пошту та номер телефону Користувача для обміну інформацією з ним, у тому числі для надсилання інформації рекламного характеру про діяльність Продавця.

Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту оформлення останнього замовлення на сайті.

Користувач має право в будь-який момент відмовитись від отримання SMS, листів на електронну пошту з інформацією, визначеною цим пунктом.

4.3. Адреса Користувача та інформація про відділення оператора поштового зв’язку, вказана Користувачем під час замовлення товару, збирається для доставки замовленого Замовником товару.

Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту здійснення останньої оплати на користь Продавця.

4.4. Інформація про файли Cookies, IP-адресу Користувача, поведінку Користувача на Сайті збирається для адаптації маркетингових і рекламних заходів, що пропонується на Сайті або сервісах третіх осіб, та контролю загальної та індивідуальної активності Користувачів.

Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту оформлення останнього замовлення на сайті.

4.5. Продавець не збирає та не зберігає Ваші платіжні дані. Така інформація може збиратися та зберігатися банками та (або) фінансовими компаніями відповідно до їх внутрішніх правил.

5. Права користувачів

5.1. Користувач має право:

5.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

5.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

5.1.3. на доступ до своїх персональних даних;

5.1.4. отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5.1.5. ставити вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

5.1.6. ставити вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

5.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

5.1.8. звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

5.1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

5.1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

5.1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

5.1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

5.1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5.2. Користувач, який має намір реалізувати свої права, передбачені пунктом 5.1 цієї Політики конфіденційності, направляє свою вимогу на адресу електронної пошти: hello@jul.ua. Така вимога розглядається Продавцем протягом 10 днів з моменту отримання.

6. Доступ до персональних даних третіми особами

6.1. Персональні дані Користувачів можуть бути передані третім особам у таких випадках:

6.1.1. за письмовою згодою Користувача;

6.1.2. у випадках передбачених чинним законодавством України та цією Політикою конфіденційності;

6.1.3. у випадку необхідності передачі даних партнерам (контрагентам тощо) Продавця з метою вчинення правочинів (виконання зобов’язань), які пов’язані із Користувачем, в тому числі для виконання замовлення Користувача та доставки йому товару.

6.2. Продавець залишає за собою право надавати знеособлені дані будь-яким третім особам.

7. Порядок захисту конфіденційної інформації

7.1. Продавець здійснює обробку персональних даних із застосуванням правових, організаційних та технічних заходів, що запобігають випадковим втратам, знищенню та (або) незаконній обробці, зокрема незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

7.2. Працівники Продавця та треті особи, залучені Продавцем з метою реалізації співпраці між Продавцем та Користувачем, мають доступ лише до тих персональних даних, які необхідні їм в процесі виконання своїх обов’язків.

7.3. Видалення та знищення персональних даних Користувачів здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

8. Інші положення

8.1. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цієї Політики конфіденційності, не повідомляючи про це Користувача. Зміни до Політики набирає чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

8.2. У разі, якщо будь-яке з положень цих Правил буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цих Правил, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

8.3. Вирішення спорів, які виникають між Сторонами щодо виконання цих Правил, здійснюється шляхом переговорів.

8.4. Спори між Сторонами, неврегульованими Сторонами шляхом переговорів, вирішуються компетентним судом України за законодавством України.

Реквізити:

Фізична особа-підприємець

Ткачук Галина Володимирівна

07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Симона Петлюри 11 д

РНОКПП 2700611989